NM i sjakk for barn og ungdom

13.-15. november 2015
Påmelding 

Påmelding Vi lukker online-påmeldingen onsdag 11.11.2015 klokken 23:59.

Iht. mesterskapets reglement er det, i kretser med fungerende kretsstyre, kretsen som avgjør hvem som er kvalifisert til å delta, f.eks. ut i fra resultat i kretsmesterskap. Alle som ønsker å delta i NM bør således delta i kretsmesterskap så sant dette arrangeres i den aktuelle kretsen. Den enkelte deltaker oppfordres til å sjekke uttaksreglene som gjelder for sin krets.

Påmelding skjer normalt via kretsene eller direkte til oss.

Kretsene sender inn egne lister via e-post2NMBergen@gmail.com

 

Påmeldingen er ikke endelig før startavgiften er innbetalt til vår NM-konto:1503 59 52524
 

Vi setter stor pris på at man melder seg av igjen før 1. november, dersom man vet man ikke kan stille i turneringen.

 

 
Startavgift

Startavgiften er kr. 400. Betaling til konto kan gjøres i perioden 1. juni – 11. november 2015. Ta med kvittering/utskrift, dersom dere betaler sent.

De som er påmeldt, men som ikke har betalt inn til NM-kontoen, vil selv kunne betale påmeldingen kontant ved registrering på spillestedet slik at de kan spille turneringen.

De må da selv kreve penger tilbake fra klubb/krets, dersom de har slike ordninger med klubb/krets.

 

NB. Innbetalingen må merkes med navn, fødselsdato og klubb.

Ved fellespåmelding via klubb eller krets send oss en navneliste med navn og fødselsdato / år.
Denne sendes til2NMBergen@gmail.com


Obs! De som melder på og betaler for +25 deltakere før 5. november, får 10% i rabatt. Ta kontakt på epost 2NMBergen@gmail.com.

 
 
Gruppeinndeling
Klasse

Aldersgruppe

Merknad
A 17-26 år   
B 15-16 år   
C 13-14 år   
D 12 år  
E 11 år   
F 10 år   
G 9 år og yngre   

 

 
Turneringsform Individuell turnering

Klasse C - F rates (n-ELO)
Klasse A & B rates (n-ELO & i-ELO)
 

 
Spillesystem 7 runder NSF Monrad for klass C-G

Merk at de 2 eldste klassene (A og B) i årets NMU kun skal spille 6 runder med forlenget betenkningstid.

 

 
Betenkningstid 1 time på 40 trekk deretter 30 minutter på resten

I den 1. runden har spillerne 61 minutter på hele partiet
 

Klasse A og B har følgende spilletid fra 2. runde:  90 min + 30 sek pr. trekk

 

 
Premiering Spillerne rangeres etter:
  • Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
  • Monradkvalitet, dårligste strøket
  • Monradkvalitet (Buchholz), ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
  • Sonnenborn-Berger kvalitet (=LP berger i lagturneringer)

 

 
Kontaktpersoner Turneringsleder: Tom Eriksen tom.georg.eriksen@gmail.no Mobil 952 12 719
  Arrangementansvarlig: Ole Valaker ole.valaker@gmail.com Mobil 922 15 799
  Påmelding: Frode Merkesvik frode.merkesvik@hotmail.no Mobil 926 67 522
  Overnatting: Kontakt hotellet q.bergen@choice.no Telefon 55 98 00 00